ယေန႔ (၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္) ထြက္ေပၚလာေသာ ေအာင္ဘာေလ သိန္းတစ္ေသာင္းႏွင့္ အျခားအထူးဆုမ်ား

ယေန႔ ထြက္ေပၚလာေသာ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ သိန္းတစ္ေသာင္းဆုနဲ႔ အျခားအထူးဆုႀကီးမ်ားကို ဦးစြာေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

သိန္း ၅ ေထာင္ ၂ ဆု

သိန္း ၃ ေထာင္ ၃ဆု

သိန္း ၁ ေထာင္ ၆ ဆု

အထူးဆုႀကီးမ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အျခားဆုမဲမ်ားစြာ က်န္ရွိပါေသးတယ္။ ထီတိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မႈကို ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

error: Content is protected !!